นโยบายการรับประกัน


การผ่าตัดสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้น้อย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการผ่าตัดทุกโอเปอเรชั่นมีมาตรฐานสูง

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

มีการตรวจความเรียบร้อย (Follow up) ทุก 3 เดือน หากพบปัญหาสามารถนัดพบแพทย์ได้ตลอด


**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

ใช้เทคนิคการวางใต้เยื่อหุ้มกระดูก (Periosteum) ทำให้ไม่มีการเคลื่อนและสามารถเลียนแบบจมูกจริงได้มากที่สุด

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

เทคนิค Nano Injection ทำให้ลดความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดได้ 

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

รับประกันความพึงพอใจสูงสุด หากพบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด สามารถรับเงินคืนได้ถึง 50%*

หมายเหตุ :

*ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ยินยอมให้แพทย์ทำการดูแลรักษาต่อในการรับประกันและสามรถรับเงินคืนได้หลังจากหักค่าต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์แล้ว

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

Narinthra Take Care 24/7 

มีทีมงานช่วยดูแล แก้ไขปัญหาตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมงและสามารถนัดเข้าพบแพทย์ได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่าย

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม


สามารถรับเงินจองคืนได้เต็มจำนวน กรณีเจ็บป่วยอย่างรุนแรงซึ่งมีข้อห้ามในการผ่าตัด

**ผลลัพท์และผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ โรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ โครงสร้างใบหน้าและการดูแลรักษาหลังผ่าตัด โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชม

Powered by MakeWebEasy.com